PORFIX 

01termalica_1.png

Komplexný stavebný systém z pórobetónu

PORFIX je komplexný stavebný systém, ktorý neustále prichádza s inováciami, ktoré vylepšujú možnosti stavieb i komfort bývania. Tvárnice PORFIX sú dostupné v troch pevnostno-objemových triedach, priečky, Uprofily, preklady - Komplexný systém zahŕňa tvárnice, ktoré sú dostupné v troch pevnostno-objemových triedach, U-profily, priečkovky, nosné preklady, nenosné preklady, stropný systém a lepidlo. Tento moderný materiál umožní prispôsobiť váš projekt aj najneobvyklejším požiadavkám, pričom spĺňa najvyššie kvalitatívne štandardy a ekologické normy.

Tvárnica PORFIX premium P2-400
Vyrobené na báze kremičitého piesku. Umožňujú murovať aj bez zateplenia. Tvárnica má vynikajúceho hodnoty tepelného odporu a kvôli tepelno-izolačným vlastnostiam je vhodná pre moderné a náročné stavby. 500 mm tvárnice spĺňajú podmienky na stavbu ultranízkoenergetických domov. Na zvislých plochách nie je potrebné ich lepiť - vďaka prevedeniu "pero-drážka-kapsa", ktoré do seba zapadnú. Tvárnice premium prinášajú úsporu lepidla, času ale aj nižšie náklady na kúrenie.
porfix P2-440.jpgTvárnica PORFIX P2-440
Vyrobené na báze kremičitého piesku. Vhodné na murovanie obvodov a železobetónových konštrukcií. Tvárnice prinášajú  Vynikajúce termo-izolačné vlastnosti, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,089 W/mK a nižšia hmotnosť prinášajú úsporu času, jednoduchšiu manipuláciu a nižšie náklady na kúrenie.
porfix P4-600.jpgTvárnica PORFIX P4-600
Tvárnice P4-600 charakterizuje vyššia pevnosť. Pri ich použití na spodnom podlaží je možné stavbu realizovať až do výšky 4 poschodí. Tvárnice majú vylepšené zvukovo-izolačné vlastnosti, vďaka čomu sú vhodné na murovanie vnútorných a deliacich priečok.

Priečkovky PORFIX
Vyrábajú sa v pevnostno-objemovej triede P2-500 a priečkovka šírky 200mm aj v triede  P4-600. Majú dobré zvukovo-izolačné vlastnosti a pohlcujú vlhkosť vzduchu. Vyrovnávajú tak zmeny vlhkosti v miestnosti a umožňujú vodným parám prestup stenami. Oceníte rýchlosť stavania a jednoduchú manipuláciu.
Maxi Priečkovky P2-500
Veľkorozmerné priečkovky P2-500 s výškou 500 mm. Na vymurovanie 1m2 nenosnej steny potrebujete iba 4 ks MAXI priečkoviek. Murovanie je rýchlejšie, ušetríte aj lepidlo. Vyrábajú sa v šírke: 100, 125 a 150 mm.
Nenosné preklady.jpgNenosné preklady
Využívajú sa na preklenutie otvorov v nenosných priečkach. Vyrobené sú z pórobetónu, lepidla PORFIX, oceľovej výstuže a betónovej zálievky.
Je možné ich kombinovať na rôznu šírku priečok. Uloženie je možné minimálne 100 mm pri šírke prekladu 100 a 125 mm, alebo 150 mm pri šírke prekladu 150 mm.
Nosné preklady
Nosné preklady s optimalizovanými hodnotami zaťaženia. Preklady sú vybavené oknami, ktoré umožňujú manipuláciu pomocou zdvíhacieho zariadenia.
U-profily PORFIX
U-profily sú založené na princípe strateného debnenia a sú vhodné pre zhotovenie nosných prekladov či stužujúceho venca stavby. Redukujú tepelné mosty na minimum a zabezpeujú vytvorenie uceleného tepelno-izolačného systému.
Stropný systém
Navrhnutý pre premenné zaťaženie typ „A“ – Obytné priestory do 2,0 kN / m2 (v zmysle EN 15 037-1 - Betónové prefabrikáty. Montované stropy z nosníkov a vložiek a STN EN 1991-1-1 / NA Zaťaženie konštrukcií). Ich výhodou je, že pod omietkou na obvodovom múre, priečkach a strope "bude pracovať" rovnaký materiál. Zabezpečí to rovnaký vzhľad stropu i stien pri rovnakom absorbovaní vlhkosti.

Chcete cenovú ponuku?

Kontaktujte nás na adrese: modomlm@modomlm.sk alebo 0917 838 220 a pošlite nezáväznú požiadavku na vypracovanie cenovej ponuky.
V prípade, že neviete koľko materiálu potrebujete, zabezpečíme výpočet spotreby materiálu.
Na výpočet spotreby je potrebné dodať nám projektovú dokumentáciu celého objektu (pôdorysy + rezy miestnosťami).