Prechodky do keramického komína 

Redukcia so šnúrou sa používa na pripojenie dymovodu do keramického komínového systému. Keramická časť komína sa počas kúrenia nerozťahuje pričom kovová rúra dymovodu áno. Nie je možné prepojiť kovovú časť priamo s keramikou bez použitia tesniacej šnúry, ktorá vytvára bariéru medzi kovom a keramikou, pretože by po nahriatí dymovodu mohlo dôjsť k roztrhnutiu keramickej časti komína.

Rozmery redukcie sú uvádzané v smere dymu - spotrebič -> komín.